【Emily】車站曾用 「國鐵鐘」疑變廢鐵 港鐵:早期時鐘將陸續退役
2022/9/23

前九鐵公司曾為東鐵線車站引入方形嘅國鐵鐘,例如圖中大埔墟站(攝於2018年),但近年已陸續換上電子屏幕顯示時間。(空城記facebook圖片)

【明報專訊】facebook專頁「空城記Empty City」發文指近日喺「新界工廠區」見到一批準備當廢鐵回收嘅國鐵時鐘,勾起以前搭車嘅回憶。帖文話,呢批白色時鐘叫做瑞士國鐵鐘,由瑞士鐘表品牌Mondaine專為瑞士鐵路設計,最大特點係紅色秒針運行一圈只係58秒,然後會停喺12點位置兩秒,夠60秒再運行。資料顯示,呢個安排係為咗中央系統發出電子信號,統一校準所有車站嘅時鐘,令到所有時鐘同步。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入

十大熱門
一周十大