【Emily】郭嘉銓調任港島指揮官 陳東接掌警公關部
2022/8/10

【明報專訊】警察公共關係科(PPRB)早前升格為公共關係部,Emily聽講公共關係部主管、警務處助理處長(公共關係)郭嘉銓將交棒,由富有保安及刑事情報工作經驗嘅助理處長(保安)陳東接任。郭嘉銓下星期一(15日)調任港島總區指揮官,接替將退休嘅郭柏聰。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入

十大熱門
一周十大