【Emily】轉局長前升D6 孫玉菡退休金肥咗
2022/6/25

【明報專訊】新一屆政府問責團隊有多名高級公務員轉跑道加入,留下嘅官員亦有好消息。政府內部噚日公布政務職系升官「皇榜」,今年有5名常任秘書長「升正」首長級甲一級政務官(D8),另有8名官員「升正」為首長級甲級政務官(D6),最矚目係50歲嘅勞工處長孫玉菡,由於佢7月1日會出任勞工及福利局長,意味日後退休離職時領取嘅一筆過退休酬金,可以D6級薪酬計算。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大