【Emily】葉劉推介腸粉又被笑 黎棟國「護花」
2022/5/23

【明報專訊】上周後期天氣幾好,新民黨主席葉劉淑儀上周六喺facebook出帖,話趁住天朗氣清去西貢遊覽,仲發現到一間小店「不得了」嘅豉油王煎腸粉,「真的好吃到不得了」,轉眼間就被佢食咗一半。葉太仲喺fb上載嗰碟煎腸粉同餐廳名嘅相。有網民留言話「呢間嘢執得」,有人形容係「死亡之吻」,引來葉太黨友黎棟國留言,叫網民「唔好咁黑心」。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大