【Emily】強勁水柱橫噴單位 網民嘆葵涌邨多災
2022/5/23

【明報專訊】有葵涌街坊噚日發現,葵涌邨芷葵樓朝早有一條強勁水柱,從大樓內打橫噴向鄰近一個單位嘅鋁窗同冷氣機位置,只見啲水經簷篷再流下,形成一條小型瀑布咁,據稱最終要閂水掣先可停止水柱噴射。影片所見,幸好被噴到嘅單位隻窗冇打開。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大