【Emily】港大圖書館110歲 校友貼相懷緬過去
2022/5/17

【明報專訊】香港大學今年踏入111周年,校內大學圖書館(Main Library)同埋馮平山圖書館,就分別迎來110周年及90周年,大學圖書館館長伍麗娟話,今明兩年將舉辦多項活動慶祝,又歡迎師生校友喺hkul110.hku.hk網站一齊懷緬過去,貼上圖書館回憶同相片。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大