【Emily】大幅橫額賀「校友李家超」當選 小學校長:一早印定
2022/5/12

【明報專訊】候任特首李家超嘅小學母校、深水埗五邑工商總會學校,日前喺學校外牆懸掛巨型橫額,印上「熱烈祝賀校友李家超當選行政長官」。校長黃錦耀向Emily話,一早已經印定橫額,「因為係我哋校友,都想同自己嘅學生、家長分享番呢個喜悅」。



如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大