【Emily】除咗3人 議員所有評分低於「一般」
2021/10/28

【明報專訊】香港研究協會噚日公布各區直選同「超級區議會」界別立法會議員嘅民調,結果顯示綜觀整屆會期,除咗新民黨主席葉劉淑儀、工聯會麥美娟及實政圓桌田北辰外,其餘在任議員嘅所有評分都低於3分嘅「一般水平」;喺議會擁有議席嘅政團方面,就佢哋本屆滿意度評分悉數低於3分嘅「一般水平」。協會認為,這反映普遍市民對大部分議員及所有政團嘅表現未感滿意。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大