【Emily】李予信辭區議員 做寵物美容「依然喺度」
2021/9/2

辭任東區區議員嘅李予信話將會到寵物美容店工作,同時持續關注區內跟進緊嘅個案同地區議題。而佢早前領養嘅流浪貓Water會成為店長,繼續同阿信一齊做嘢。(李予信fb圖片)

【明報專訊】涉及民主派初選案、正在保釋嘅李予信噚日宣布辭任東區區議員,區議會網頁顯示,佢嘅任期去到8月31日。阿信噚日喺facebook交代去向,話將會喺一間寵物美容店工作,同時保留以往嘅聯絡方法,持續關注區內跟進緊嘅個案同地區議題,話即使如今角色有變,佢依然喺度,「我與大家一直共同堅守的信念,定能牽引我們走在對的路上。讓我們一如既往,柔韌如水」。

現有訂戶請按此登入

十大熱門
一周十大