【Emily】林兆彬讚ERROR神奇:追夢不分年齡
2021/5/21

【明報專訊】近期唔少政界中人討論男子組合MIRROR同ERROR,有讚有彈,油尖旺區議員林兆彬(Ben)噚日撰文就話,ERROR雖然「騎呢」同有明顯嘅缺點,但畀人感覺「真實、貼地」,令觀衆有共鳴。佢仲引用演員游學修所言:「如果MIRROR係奇蹟,ERROR就係神蹟。」如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大