【Emily】「寫信師要人」 在押泛民fb出帖呼籲
2021/3/8

【明報專訊】47名泛民主派因參與初選被控「串謀顛覆國家政權」,其中43人還押。獄中生活接收外界資訊較慢,唔少被告嘅facebook專頁都出post,呼籲市民做「寫信師」。正還押嘅立法會前議員朱凱廸嘅fb專頁,日前引述阿廸多次傳話「好想收信」、邀請各界寫信畀佢,「多多益善」。同案被告、南區區議員袁嘉蔚嘅fb專頁亦出post話「寫信師要人」,寄語大家用文字為佢打打氣、解解悶。如要讀取全文,按此訂閱或續訂明報電子報服務。
現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大