【Emily】「引爆戴耀廷核彈的人」 陳玉峰爆戴耀廷匿名捐款撐碼頭工人
2020/8/8

【明報專訊】港大法律學院前副教授戴耀廷(Benny)早前出版新書《愛與和平—未完的抗爭之旅》,講述近年心路歷程。當年Benny撰文提出佔中概念,畀時任記者、後來成為佔中秘書處義工嘅陳玉峰(Melody)訪問後,獲得更大關注。Benny早前將新書送畀Melody,仲喺書中簽名,話Melody係「引爆戴耀廷核彈的人」,所以有權知道呢個「核彈」嘅心路歷程咁話。如要讀取全文,請按此登記或
續訂明報電子報
服務。

現有訂戶請按此登入


十大熱門
一周十大