【Emily】煥然懿居設共用儲物倉 智能托盤搬物
2020/4/13

【明報專訊】土瓜灣馬頭圍道首置上車盤「煥然懿居」月底落成,市建局行政總監韋志成噚日喺網誌話,「煥然懿居」採智能技術,因應項目有唔少開放式同1房單位,面積較細,為令住戶更充分運用空間,市建局喺住宅大樓旁邊平台,設儲存倉「懿納」同自助洗衣設施「懿淨」兩項共享設施畀住戶用,仲研究喺儲存倉使用有自動導向功能嘅「智能托盤」,取代人手運貨,令貨架排得更緊密,增加儲存量。 如要讀取全文,請按此登記或
續訂明報電子報
服務。

現有訂戶請按此登入


一周十大