【Emily】出帖話報警檢控外傭 女神照收千個like 不滿假日速遞店外聚集遺垃圾
2020/4/13

【明報專訊】新冠肺炎疫情下,外傭假期聚集受關注。民主派東區區議員仇栩欣噚日喺facebook出post,話每逢假日都有大批外傭喺快遞公司外包裝快遞同聚集,認為現時係非常時期,外傭一旦聚集後染病會造成屋苑傳播。去年反修例時曾經畀警察按地制服拘捕嘅佢,話已通告警方定期檢控。如要讀取全文,請按此登記或
續訂明報電子報
服務。

現有訂戶請按此登入


一周十大