SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

【加入無綫12年】40歲陳智燊宣布離巢:唔捨得同事 (12:48)

2018/7/21

效力無綫十二年的陳智燊,在社交網宣布離開TVB。(資料圖片/陳智燊instagram圖片)

5 photos

快將升呢做爸爸的陳智燊(Jason),跟無綫合作十二年,Jason英文了得,於2006年加入無綫電視第20期藝員訓練班,最初被安排到明珠台做節目主持,至近幾年才開始拍劇,包括2011年處境劇《誰家灶頭無煙火》,在劇集《幸福摩天輪》亦擔正做男主角,其後亦在不少劇集演出,漸漸上位。

不過Jason昨晚在社交平台宣布將離開無綫,他上載一張2006年TVB藝員訓練班大合照,並有感而發說:

「返來香港之前我猶豫咗好耐,

一個人自己離開屋企,追求一個唔知可唔可以實現既(嘅)夢...

我好幸運,有一個好支持我既(嘅)家庭,

阿爸阿媽既(嘅)鼓勵,我地四兄弟之間既(嘅)扶持,

令我更有信心去追夢。」

「返到來香港我都一樣幸運,

加入TVB 之後得到好人既(嘅)愛戴。

樂小姐(樂易玲)不斷帶當時既(嘅)我出席活動,

不停搵機會俾(畀)呢個新人。

Sandy(余詠珊)亦都俾(畀)咗我好多做主持既(嘅)機會,

等我再深入了解呢一行。

多謝珍姐(曾勵珍),多謝你多年來既(嘅)栽培,

多謝你咁多年來一直提醒我要做好自己,

多謝你令我實現到我演戲既(嘅)夢想。

我要多謝所有合作過既(嘅)同事,

我喺TVB呢個家庭可以過得咁開心全因為你地(哋),

最唔捨得就係你地(哋)...

支持過陳智燊既(嘅)人

衷心感謝你地(哋)既(嘅)鼓勵同愛戴

我會加油

我會繼續做好自己!

#LoveYouAll

#ThankYouForBeingPartOfMyJourney

#ThankYouForBeingPartOfOurJourney

#ItsGonnaBeExciting

#NewChapter」

另外,Jason在另一個post表示感謝父母,以及代為照顧父母的好友,當然還有懷胎七月的老婆宋熙年。

(即時娛樂)