FAMILY / PARENT-CHILD

本周FOCUS.採訪手記:囝囝囡囡要做model!

2021/6/29

【明報專訊】「你好,我叫XXX,今年10歲,讀四年班。」以上並不是小朋友參加面試的自我介紹開場白,而是最近一個初次見面的小model跟我打招呼,一聽她這樣說,我便知道這次拍攝可以順利完成了。你知道原因嗎?

外貌非關鍵 好性格優先考慮

很多朋友常常都問我:「我個仔/女點先有機會做你哋小小模特兒呀?」「我朋友個囝囝/囡囡好可愛㗎!可唔可以介紹畀你影相呀?」早年我們的確有招募小模特兒的環節,讓家長把孩子照片寄來應徵;我們也從中邀請過不少可愛的小朋友為我們拍攝,鏡頭下盡是他們吃喝玩樂的雀躍模樣,穿上新季時裝的有型甫士,或者喜怒哀樂考演技的專題造型。很多當日的小model,今天已經是中學生甚至大學生了。

記者們最喜歡找的小模特兒一般是4至8歲,因為這個階段的孩子最天真可愛。但問到要做小模特兒的真正條件,外貌還不是最重要,性格才是優先考慮的因素。聽指令、合作、願意嘗試新東西,都是記者和攝影師最愛用的model。曾試過有小朋友來到影樓才發脾氣,根本不願穿上借來的服裝;也有去到拍攝場地後什麼都不願配合,一會兒說不想做這個動作,一會兒說不想坐在那裏,真的非常浪費時間,因為我們是在工作,不是在遊玩呢!

原來有些家長,根本不清楚子女在陌生環境、面對陌生人時有什麼的反應,也沒有去了解孩子的意願,認為仔女「好得意」便覺得他們可以做模特兒。可是,有些小朋友壓根兒其實不想影相,是被迫過來呢!所以如今再有朋友介紹小模特兒給我,我都會先問:「孩子自己是否真的想拍攝?你覺得他能完成拍攝的任務嗎?」希望避免再遇上被迫來拍照的小朋友!

文:顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第352期]