【開學禮致辭短片】學生會主席:學習做一個不夠體面的人 網上熱播近3萬人瀏覽 (15:45)
2017/9/2

昨天開學日,昨午〈凝燃--2016-2017年度伊湯中學生會內閣〉fb就上載了一段片段片中顯示,位於天水圍的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學,該校2016至17年度學生會主席湯錦婷,在開學禮致辭的片段。與一般預期的不同,湯錦婷發言的內容,主題是「學習做一個不夠體面的人」。

其他報道:男拔附小簡介會爆滿 有人通宵冒雨排隊 校長稱家長對談不計分籲放鬆

湯錦婷一開始便說,希望以下一番說話,可令在場校長師生「因此而有唔同嘅想法」,以自己班主任中在去年家長日中,向她家長說她「做人唔夠圓滑」,「將來出到社會會非常吃虧」。

但湯接着說:「然而,我反而認為大家都應該嘗試去學習做不夠體面、擇善固執嘅人。」然後舉學生會去年向校方爭取外出午膳計劃,任內也曾因不同活動事務,跟校方尤其是兩名顧問老師出現不少爭執。但她指出,學生會這些在成年人和傳統思想中「不夠體面」的想法,讓校方和教師「明白咗我嘅堅持,從而讓我哋都可以互相理解。」

湯錦婷進而講及,早前運動會開幕禮中,他們的學生會內閣背向中國國旗,「當時有好多老師話我哋不識尊重、不識大體」,「但喺(係),當面對住呢一個共産政權、面對住香港一日一日被破壞嘅自由之時,喺我哋有清晰嘅論述去解釋我哋嘅舉動時,我同我嘅一班莊員都堅持以唔夠得體嘅方式去表達我哋嘅不滿。」

她再說及當前在港,「一共有24名政治犯被囚禁」,「佢哋或者就係以『唔夠體面』嘅精神去爭取香港民主、獨立、自主、自決。呢一班年輕人可能會被社會大眾批評佢哋不識大體,甚至漠視佢哋為改變社會所作出嘅努力,選擇同佢哋切割,但佢哋都會堅持住以自己嘅力量去對抗種種來自政權嘅打壓。」

湯錦婷接着總結:「我知道顧全大局、大方得體有佢嘅好處。但我哋更加珍惜心裡面對真理嘅追求同堅持」,「年輕人或者會以『唔得體』嘅方式,去堅守我哋心中嘅原則,不懂世故、唔夠圓滑,但係青葱歲月就容讓我們跌跌撞撞咁學會『堅持』呢一課,去守我哋嘅核心價值,學會做一個唔夠圓滑嘅人,即使會吃虧。」

最後,湯錦婷特别點名讚賞若干老師,包括她發言中提及的兩名顧問老師。片段顯示,湯錦婷致辭完畢一刻,全場響起掌聲,包括台上人士。

有關片段昨午約2時上載面書後,截至今午約3時,已有2.6萬次瀏覽,逾千個「like」及「心心」等表情反應,和444個分享。

以下為湯錦婷致辭全文:

《2017至18年度開學禮致辭稿件》

校長、各位老師、各位同學,大家好。我喺16-17年度學生會主席,6A班湯錦婷。

我好幸運,今日有機會可以同大家去講一番說話,讓大家可能因此而有唔同嘅想法,或者能夠對你哋帶嚟唔同嘅影響。

諗起每年典禮上校長同各位學生領袖透過演講鼓勵同學努力發奮,我自認為自己喺學習上面無乜資格做呢類既分享,上年最叻係聚集咗一批關愛學校、關心社區、關注香港既同學組織內閣參選學生會,勝選後一步一腳印咁履行競選承諾,至於功過,就留待各位同學去評價。而我哋喺當中有唔少反思,想同大家分享。

今日想分享嘅主題喺「學習做一個不夠體面的人」,記得去年家長日嘅時候,我嘅班主任同我家長講我做人唔夠圓滑,雖然咁嘅性格都有好嘅地方,但將來出到社會會非常吃虧。然而,我反而認為大家都應該嘗試去學習做不夠體面、擇善固執嘅人。仲記得學生會去年爭取外出午膳計劃,我同我嘅莊員反反覆覆咁將計劃同校方傾咗好多次,將我哋認為唔合理嘅地方要求校方解釋。呢一啲行為,喺好多成年人眼中都喺不識妥協、不識大體嘅表現,但喺如果當初我哋唔作出同一個選擇,我都唔能夠保證今日個計劃仲會唔會實行。仲記得喺學生會任期期間,就住不同活動事務,我同兩位顧問老師都有過唔少爭執,喺傳統思想上,去反駁長輩,會被認為喺唔得體、無禮貌嘅表現。然而,正因為我嘅不夠體面,令佢哋明白咗我嘅想法,明白咗我嘅堅持,從而讓我哋都可以互相理解。仲記得運動會開幕禮上,凝燃莊員背向中國國旗呢件事,當時有好多老師話我哋不識尊重、不識大體。但喺,當面對住呢一個共産政權、面對住香港一日一日被破壞嘅自由之時,喺我哋有清晰嘅論述去解釋我哋嘅舉動時,我同我嘅一班莊員都堅持以唔夠得體嘅方式去表達我哋嘅不滿。

環顧今日,社會上有好多年輕人以「唔夠體面」嘅精神去堅守佢哋嘅信念、以「唔夠體面」嘅精神去守護住佢哋熱愛嘅家園、以「唔夠體面」嘅精神去面對艱難嘅人生。很難相信直到今日,一共有24名政治犯被囚禁。佢哋或者就係以「唔夠體面」嘅精神去爭取香港民主、獨立、自主、自決。呢一班年輕人可能會被社會大眾批評佢哋不識大體,甚至漠視佢哋為改變社會所作出嘅努力,選擇同佢哋切割。但佢哋都會堅持住以自己嘅力量去對抗種種來自政權嘅打壓。我知道顧全大局、大方得體有佢嘅好處。但我哋更加珍惜心裡面對真理嘅追求同堅持,年輕人或者會以「唔得體」嘅方式,去堅守我哋心中嘅原則,不懂世故、唔夠圓滑,但係青葱歲月就容讓我們跌跌撞撞咁學會「堅持」呢一課,去守我哋嘅核心價值,學會做一個唔夠圓滑嘅人,即使會吃虧。

任期將滿,今次喺我最後一次以學生會主席身份在此致辭,亦藉此機會,再一次感謝凝燃每一位助選團成員、感謝每一位信任凝燃嘅同學。感謝兩位顧問老師,高柱堅老師以及黎劍鋒老師。以及每一個幫助過我哋、支持過我哋嘅老師。特別要感謝張兆聰老師給予過我嘅鼓勵同每一次我懷疑自己時,給予給我嘅信心。感謝凝燃嘅一班莊員,兩位畢咗業嘅顧問,喺呢一個任期內嘅付出同努力,感謝你哋同我一樣咁傻咁堅持,無你哋就無凝燃。希望大家可以將掌聲給予我嘅一班莊員,感謝佢哋呢一年對學生會以及湯中嘅付出。

最後,在此祝願各位同學,希望我哋都可以成為我哋心中想要成為嘅人。並喺呢一年享受校園時光。多謝。

其他報道:【國歌法】鄺美雲:不尊重國歌即不尊重自己 應感恩中國人身分

其他報道:【國歌法】曾鈺成:要對政府、立會有信心 不存在不覺意違法

十大熱門
一周十大