HOT PICK

豬仔來了!豬年萌爆豬豬著上身 手袋·妝物·內衣·波鞋逐件睇

2019/1/23

農曆新年將至,各品牌趁勢推出以豬為主題的產品,同賀豬年!(圖片由相關機構提供/明報製圖)

23 photos

豬仔來了!農曆新年將至,各品牌趁勢推出以豬為主題的產品,手袋、化妝品、波鞋、飾物之外,連睡衣和內衣都綴飾萌爆「豬豬樣」,大家可以將「豬豬」穿戴在身上,為豬年造型添可愛感,輕易成為拜年聚會焦點。